dr n.med. Maciej Luterek - Ortopeda

Dr n.med. Maciej Luterek - Ortopeda

Absolwent  Warszawskiej Akademii Medycznej. Specjalizację z Ortopedii i Traumatologii oraz studia doktoranckie ukończył w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu

Ruchu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
W swojej praktyce kładę nacisk przede wszystkim na kompleksowe diagnozowanie pacjenta i ustalenia wszelkich możliwych przyczyn wystąpienia u niego danego schorzenia. W kolejnym etapie najważniejszym jest dla mnie odpowiedni dobór metod terapeutycznych z wyselekcjonowaniem tych pacjentów, którzy mogą być skutecznie leczeni nieoperacyjnie i tych, u których tylko leczenie operacyjne może przynieść trwałą poprawę stanu zdrowia.