Justyna Surmacz

Justyna Surmacz

Asystentka, absolwentka kierunku inżynieria biomedyczna na Politechnice Krakowskiej, gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera.