• Podologia

  Badanie komputerowe stóp

Odpowiednio przeprowadzone badanie stóp umożliwia uzyskanie dokładnych informacji na temat stanu stóp.
Wszelkie odchylenia w jej budowie prowadzą do zaburzeń innych części ciała. Asymetrie w obrębie stóp mogą wpływać na występowanie wady postawy.

Komputerowe badanie stóp pozwala ustalić rozmieszczenie nacisków na podeszwowej stronie stopy, precyzyjnie określić nieprawidłowości w budowie stóp, a następnie dobrać najlepszą metodę leczenia.

Co diagnozuje badanie stóp?

Badanie komputerowe stóp umożliwia precyzyjną ocenę stanu stóp pod kątem:

 • wad stóp (płaskostopie poprzeczne i podłużne, haluksy, stopę wydrążoną)
 • schorzeń stóp (zapalenie rozcięgna podeszwowego (ostroga piętowa), bóle śródstopia (metatarsalgia)
 • stref zwiększonego lub zmniejszonego obciążenia stóp 
 • rozkładu sił nacisku poszczególnych części stóp na podłoże
 • symetrii obciążenia i długości kończyn
 • równowagi i statyki ciała
 • wad postawy (koślawość stóp, koślawość kolan, skolioza)
 • chodu i jego zaburzeń
 • ryzyka powstania owrzodzeń w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej u pacjentów diabetologicznych
Badanie komputerowe stóp
Badanie stóp

Jak przebiega badanie stóp?

Badanie stóp przebiega z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu wsparte metodami tradycyjnymi. 
W procesie diagnostycznym stosujemy następujące badania:

 • badanie manualne
 • badanie na podoskopie
 • badanie na plantografie
 • badanie komputerowe stóp
Komputerowe badanie stóp statyczne i dynamiczne

Komputerowe badanie stóp statyczne i dynamiczne

Badanie komputerowe stóp odbywa się w pozycji stojącej oraz podczas chodu.

Badanie i ocena pracy stopy w pozycji stojącej

Badanie i ocena pracy stopy w pozycji stojącej

W trakcie badania następuje rejestracja nacisku stóp na platformę, co pozwala ustalić symetrię obciążenia prawej i lewej stopy oraz przodostopia i pięty każdej ze stóp, budowę łuków stopy, kształtu oraz obciążenia występującego na stopach w poszczególnych ich obszarach. 

Badanie i ocena pracy stopy podczas chodu

Badanie i ocena pracy stopy podczas chodu

Szczegółowy pomiar wykonany podczas chodu daje wgląd w fizjologię chodu oraz pozwala sprawdzić obciążenie stopy oraz jej zachowanie podczas chodu.

Jakiego sprzętu używamy do diagnostyki stóp?

W naszych gabinetach stosujemy innowacyjny system do oceny równowagi, chodu, stóp i postawy ciała FreeMed Posture. Ten sprzęt diagnostyczny został 2 krotnie nagrodzony złotymi medalami na Targach REHABILITACJA w Łodzi oraz REHMED-PLUS w Kielcach.
W skład systemu FreeMed Posture wchodzą:

 • Platforma sił reakcji podłoża – FreeMed Base (platforma podobarograficzna, tensometryczna)
 • Podoscan 2D
 • Videografia 2D 
Sprzęt do diagnostyki stóp

Platformy sił reakcji podłoża FreeStep

Głównym elementem tego komputerowego badania stóp jest platforma sił reakcji podłoża o najlepszych na rynku parametrach w kategorii precyzji pomiaru. Urządzenie mierzy rozkład sił nacisku na podłoże, czyli którą częścią stopy lub, którą stopą osoba badana mocniej naciska podczas stania i chodu. Stosowane przez nas specjalistyczne oprogramowanie FreeStep umożliwia bardzo szczegółową analizę otrzymanych wyników. Wyniki badań zapisujemy w bazie danych, co umożliwia śledzenie zmian zachodzących w trakcie terapii i porównywanie wyników podczas wizyt kontrolnych. 

Podoscan 2D

Komputerowe skanowanie strony podeszwowej stopy umożliwia uzyskanie informacji o przestrzennym ukształtowaniu sklepienia stóp. Otrzymany obraz pozwala na przeprowadzenie pomiarów kątów i osi oraz identyfikowanie i oznakowanie bezpośrednio na zdjęciu stopy pacjenta punktów pomiarowych. 

Videografia 2D

System do analizy postawy ciała, umożliwiakompletne morfologiczne pomiary symetrii lub asymetrii ciała.

Poza platformą FreeMed w procesie diagnostyki stosujemy: 

 • Podoskop
  Pozwala na jednoczesną ocenę części podeszwowej stopy z jej częścią grzbietową, stawami skokowymi i kolanowymi oraz tułowiem (kręgosłupem). Dzięki temu można przeprowadzić ocenę statyczną i dynamiczną stóp.
 • Plantograf (Plantokonturograf)
  Umożliwia wykonanie odbitki podeszwy stóp na papierze. Na tej podstawie możemy dokładnie zaplanować rozmieszczenie elementów korygujących oraz zaprojektować indywidualne wkładki korygujące.