Dr n.med. Jerzy Stodolny

Dr n.med. Jerzy Stodolny

Dr n. med. lekarz medycyny, specjalista rehabilitacji chorób narządu ruchu.

Kieruje własnym ośrodkiem sanatoryjnym NATURA w Busku Zdroju. Prowadzi szeroką praktykę leczniczą w zakresie chorób kręgosłupa i narządu ruchu w Busku Zdroju, Kielcach i w Warszawie, a także działalność naukową i dydaktyczną. Interesuje się szczególnie chorobą przeciążeniową kręgosłupa, hipermobilnością konstytucjonalną stawów i wpływem wad stóp na powstawanie przeciążeń w narządzie ruchu.

Jest autorem szeregu publikacji z zakresu profilaktyki i leczenia chorób kręgosłupa /m. in. monografii:  „Choroba Przeciążeniowa Kręgosłupa. Epidemia naszych czasów”, „Jak chronić swój kręgosłup”, „Osteoporoza. Poradnik dla pacjentów”/, tłumaczeń i redakcji naukowej kilku wydawnictw z zakresu rehabilitacji dla studentów i lekarzy, publikacji w prasie naukowej i artykułów popularyzatorskich w prasie regionalnej.

Jest także współautorem podręczników akademickich w zakresie rehabilitacji. Zorganizował kursy doskonalące i wyszkolił ponad 150 lekarzy różnych specjalności w zakresie medycyny manualnej. W latach 2002-2008 wykładał jako adiunkt na Akademii Świętokrzyskiej. Przez 16 lat pełnił obowiązki Prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej a od 2000 r. jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia.