Regulamin korzystania z usług i umawiania wizyt.

§ 1 GODZINY OTWARCIA

1. Klinika FootMedica otwarta jest w godzinach 8: 00-20: 00 od poniedziałku do piątku, oraz w wybrane soboty w miesiącu w godzinach 8: 00-14: 00 przy ul. Ogrodowej 58 i Klimczaka 1 w Warszawie.

2. Zalecamy skontaktowanie się z recepcją, bo godziny pracy mogą ulec zmianie. FootMedica zastrzega sobie prawo do zmian grafiku i godzin przyjęć ze względu na zdarzenia losowe.

3. Nie oferujemy wizyt domowych.

§ 2 REZERWACJA I PŁATNOŚCI

1. Pacjent umawia się na wizytę przez stronę internetową FootMedica, portal Booksy - ul. Ogrodowa 58 lub ul. Klimczaka 1, telefonicznie pod numerem telefonu 516 035 040, mailowo: klinika@footmedica.pl, lub osobiście w recepcji kliniki FootMedica.

2. W celu rezerwacji wizyty może być wymagana jest przedpłata. Kwota przedpłaty uzależniona jest od wykonywanego zabiegu/badania. Realizacja odbywa się za pomocą systemu płatności online Moment Pay. Pacjent otrzymuje link do płatności poprzez sms/e-mail. Wpłaty można dokonać za pomocą karty kredytowej lub szybkim przelewem. Brak przedpłaty oznacza automatyczne odwołanie wizyty.

3. Zalecana jest rezerwacja konsultacji przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem.

4. Pacjent zgłaszając się na umówioną konsultację/badanie informuje o tym fakcie recepcję, która kieruje do wybranego gabinetu.

5. Płatność odbywa się po zakończonej wizycie.

6. Możliwość płatności kartą, gotówką, BLIK-iem lub za pomocą MediRat.

7. Fakturę za wizytę wystawiamy do końca miesiąca, w którym wizyta się odbyła. Faktura wysyłana jest na adres mailowy Pacjenta.

8. W przypadku zakupu pakietów czas na wykorzystanie wszystkich wizyt z pakietu to 6 miesięcy od daty zakupu.

§ 3 ZALECENIA DLA PACJENTA

1. Na konsultację/badanie należy przybyć najlepiej 10 min przed planowaną godziną rozpoczęcia. Czas ten przeznaczamy na uzupełnienie kwestionariusza i zostawienie okrycia wierzchniego. Wizyty wymagają wcześniejszej rezerwacji.

2. Na konsultację fizjoterapeutyczną i badanie komputerowe stóp z wykonaniem wkładek prosimy o zabranie obuwia, do którego mają być dopasowane wkładki oraz strój sportowy odsłaniający kolana. W przypadku konsultacji podologicznej prosimy nie używać wcześniej żadnych preparatów, aby nie zaburzać naturalnego obrazu stopy.

3. Szczegółowe informacje jak się przygotować do konsultacji podologicznej, zabiegu chirurgicznego czy pobrania materiału do badania mykologicznego możesz otrzymać w recepcji FootMedica lub na naszej stronie internetowej w strefie pacjenta.

4. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Kliniki FootMedica wyłącznie w towarzystwie opiekuna prawnego, rodzica lub opiekuna faktycznego.

5. W przypadku wizyty osoby niepełnoletniej, która przychodzi z innym opiekunem niż wynika ze stanu prawnego, tymczasowy opiekun musi mieć pozwolenie. Dokument jest do pobrania w strefie pacjenta.

§ 4 ZABRANIA SIĘ

1. Na terenie kliniki FootMedica zabrania się spożywania alkoholu i palenia tytoniu oraz wprowadzania zwierząt.

2. Z konsultacji nie mogą skorzystać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu oraz których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych pacjentów i pracowników.

3. W czasie pandemii Covid-19 prosimy o zasłanianie nosa oraz ust maseczką ochronną.

4. Klinika FootMedica zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania zabiegu, jeśli zachowanie pacjenta będzie nieadekwatne do miejsca.

§ 5 SPÓŹNIENIA I ODWOŁYWANIE REZERWACJI

1. Każdy pacjent w klinice FootMedica jest traktowany indywidualnie, dlatego czas wizyty może ulec wydłużeniu.

2. O planowanych opóźnieniach recepcja na bieżąco informuje pacjentów telefonicznie lub za pomocą wiadomości sms.

3. Konsultację lub badanie można odwołać bez ponoszenia kosztów do godz. 18:00 poprzedniego dnia przed planowaną wizytą. W przypadku nieodwołania lub odwołania wizyty w czasie krótszym pacjent ponosi koszt konsultacji/badania. W przypadku wizyt zaplanowanych na poniedziałek zalecamy ich odwołanie w piątek do godz. 18:00.

4. Spóźnienie pacjenta na wizytę nie przedłuża czasu jej trwania. Specjalista może odmówić wykonania usługi jeśli spóźnienie może zakłócić wizyty innych pacjentów.

5. W przypadku pakietu wizyta nieodwołana lub odwołana w krótszym czasie niż zostało to ustalone w umowie pakietowej jest traktowana jako wykonana.

6. FootMedica zastrzega sobie prawo do odwołania wcześniej ustalonej wizyty z przyczyn losowych i zaproponowania pacjentowi nowego terminu.

7. W przypadku nieodwołania wizyty w terminie pobrany zadatek nie podlega zwrotowi.

§ 6 KONSULTACJE LEKARSKIE

1. Konsultacje lekarskie odbywają się wyłącznie w klinice FootMedica przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie.

2. W przypadku rezerwacji do dr Joanny Stodolnej-Tukendorf wymagany jest zadatek w kwocie 100 zł, minimum 7 dni przed planowaną wizytą. Przypomnienie o płatności zostanie wysłane 2 tygodnie przed konsultacją. Brak przedpłaty oznacza automatyczne odwołanie wizyty.

3. Konsultację/badanie można odwołać do godz.19:00 poprzedniego dnia przez planowaną wizytą. W przypadku nieodwołania lub odwołania wizyty w czasie krótszym zadatek nie podlega zwrotowi.

4. Przedpłat można dokonywać za pomocą systemu płatności online Moment Pay. Pacjent otrzymuje link do płatności poprzez SMS/e-mail. Płatność może odbyć się za pomocą karty kredytowej lub szybkim przelewem.

§ 7 REKLAMACJE

1. Pacjent może złożyć reklamację w ciągu 14 dni od badania lub konsultacji. Reklamacje można wysłać mailowo na adres klinika@footmedica.pl, pocztą tradycyjną na adres: Klinika FootMedica, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa lub złożyć osobiście w siedzibie kliniki.

2. W reklamacji powinny się znaleźć następujące dane: imię i nazwisko pacjenta, data wizyty, rodzaj usługi, czego dotyczy reklamacja, jakie są oczekiwania pacjenta.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty przyjęcia pisma. Odpowiedź zostanie wysłana na podany adres e-mail.