Sabina Rys

Sabina Ryś

Magister fizjoterapii

Absolwentka wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Muzykoterapii Akademii Muzycznej w Łodzi. Od 20 lat w zawodzie fizjoterapeuty . Specjalizuje się w pracy z pacjentami ortopedycznymi, diagnostyce urazowej oraz patologii narządu ruchu dorosłych i dzieci. Interesuje się szczególnie zaburzeniami postawy, diagnostyką i leczeniem dolegliwości bólowych kręgosłupa oraz zmian przeciążeniowych i zwyrodnieniowych stawów obwodowych – szczególnie kończyn dolnych. Kocha pracę z pacjentami, systematycznie rozszerza swą wiedzę i podnosi kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach. Łączy swą pasję muzyczną z zawodem fizjoterapeuty i muzykoterapeuty. Główne zainteresowana to terapia manualna, diagnostyka i terapia zespołów bólowych. Łączy różne metody pracy w celu łagodzenia napięć i minimalizacji dolegliwości bólowych.

Ukończone kursy

 • Ortopodologia - anatomia i biomechanika stopy i stawu skokowego
 • Koncepcja PNF ( Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) poziom podstawowy i rozwijający
 • McKenzie - diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa
 • Terapia Manualna wg koncepcji Kaltenborn-Evjenth
 • Medycyna ortopedyczne wg Cyriax'a - moduł I, II, III, IV, V
 • Neuromobilizacje w terapii manualnej
 • Nowoczesne metody fizykoterapeutyczne
 • Teoretyczne podstawy metody INDIBA ACTIVE SYSTETM oraz zastosowanie zabiegów INDIBA w rehabilitacji INDIBA ACTIV THERAPY – kurs 1
 • Kinesiotaping – kurs podstawowy
 • Fizjoterapii w geriatrii
 • USG w praktyce fizjoterapeuty – koncepcja SONOFEDBACK
 • Diagnostyka obrazowa – analiza obrazów RTG., MR, TK w podstawowych patologiach narządu ruchu