• Dotacje

Footmedica Magdalena Korycka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zwiększenie zdolności przeciwdziałania skutkom epidemii poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowych w Centrum Medycznym/ centrum Fizjoterapii - FootMedica”.

Celem projektu jest dostosowanie oraz zautomatyzowanie kluczowych procesów biznesowych realizowanych przez placówkę: świadczenia usług medycznych oraz obsługi pacjentów do funkcjonowania w warunkach pandemii COVID-19 oraz zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa, a także przygotowanie się do kolejnych tego typu kryzysowych sytuacji poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii cyfrowych.

Realizacja projektu umożliwi placówce dokonanie zmiany w realizacji procesów biznesowych:

1. Proces obsługi pacjentów - dzięki wdrożeniu odpowiednich rozwiązań zostanie zautomatyzowany, usprawni kontakt pacjentów z placówką, usprawni działania przed i posprzedażowe;

2. Proces świadczenia usług medycznych z wykorzystaniem profesjonalnego rozwiązania informatycznego przeznaczonego do prowadzenia konsultacji w formie elektronicznej za pomocą teleporady, czatu oraz video porady.

Wartość projektu: 297 371,86 PLN

Dofinasowanie projektu z UE: 252 766,07 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 (REACT-UE)