W dobie informatyzacji często pojawiają się urzadzenia i metody badania, o których jeszcze niedawno nie słyszeliśmy. Jednym z takich badań jest komputerowe badanie stóp. Poniżej staramy sie przybliżyć Wam to badanie i pokazać, dlaczego wykorzytsujemy je w naszych gabinetach.

Po co wykonujemy takie badanie?

Odpowiednio przeprowadzone badanie stóp umożliwia uzyskanie dokładnych informacji na temat stanu stóp.
Wszelkie odchylenia w jej budowie prowadzą do zaburzeń innych części ciała. Asymetrie w obrębie stóp mogą wpływać na występowanie wady postawy.

Co diagnozuje badanie stóp?

Badanie komputerowe stóp umożliwia precyzyjną ocenę stanu stóp pod kątem:

 • wad stóp (płaskostopie poprzeczne i podłużne, haluksy, stopę wydrążoną)
 • schorzeń stóp (zapalenie rozcięgna podeszwowego (ostroga piętowa), bóle śródstopia (metatarsalgia)
 • stref zwiększonego lub zmniejszonego obciążenia stóp 
 • rozkładu sił nacisku poszczególnych części stóp na podłoże
 • symetrii obciążenia i długości kończyn
 • równowagi i statyki ciała
 • wad postawy (koślawość stóp, koślawość kolan, skolioza)
 • chodu i jego zaburzeń
 • ryzyka powstania owrzodzeń w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej u pacjentów diabetologicznych

Jak przebiega badanie stóp?

Badanie stóp przebiega z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu wsparte metodami tradycyjnymi. 
W procesie diagnostycznym stosujemy następujące badania:

 • badanie manualne
 • badanie na podoskopie
 • badanie na plantografie
 • badanie komputerowe stóp

Badanie i ocena pracy stopy w pozycji stojącej

W trakcie badania następuje rejestracja nacisku stóp na platformę, co pozwala ustalić symetrię obciążenia prawej i lewej stopy oraz przodostopia i pięty każdej ze stóp, budowę łuków stopy, kształtu oraz obciążenia występującego na stopach w poszczególnych ich obszarach. 

Badanie i ocena pracy stopy podczas chodu

Szczegółowy pomiar wykonany podczas chodu daje wgląd w fizjologię chodu oraz pozwala sprawdzić obciążenie stopy oraz jej zachowanie podczas chodu.

Jakiego sprzętu używamy do diagnostyki stóp?

W naszych gabinetach stosujemy innowacyjny system do oceny równowagi, chodu, stóp i postawy ciała FreeMed Posture.

 • Platforma sił reakcji podłoża – FreeMed Base (platforma podobarograficzna, tensometryczna)
 • Podoscan 2D
 • Videografia 2D 

 

Platformy sił reakcji podłoża FreeStep

Głównym elementem tego komputerowego badania stóp jest platforma sił reakcji podłoża o najlepszych na rynku parametrach w kategorii precyzji pomiaru. Urządzenie mierzy rozkład sił nacisku na podłoże, czyli którą częścią stopy lub, którą stopą osoba badana mocniej naciska podczas stania i chodu. Stosowane przez nas specjalistyczne oprogramowanie FreeStep umożliwia bardzo szczegółową analizę otrzymanych wyników. Wyniki badań zapisujemy w bazie danych, co umożliwia śledzenie zmian zachodzących w trakcie terapii i porównywanie wyników podczas wizyt kontrolnych. 

Podoscan 2D

Komputerowe skanowanie strony podeszwowej stopy umożliwia uzyskanie informacji o przestrzennym ukształtowaniu sklepienia stóp. Otrzymany obraz pozwala na przeprowadzenie pomiarów kątów i osi oraz identyfikowanie i oznakowanie bezpośrednio na zdjęciu stopy pacjenta punktów pomiarowych. 

Videografia 2D

System do analizy postawy ciała, umożliwiakompletne morfologiczne pomiary symetrii lub asymetrii ciała.

Poza platformą FreeMed w procesie diagnostyki stosujemy: 

 • Podoskop
  Pozwala na jednoczesną ocenę części podeszwowej stopy z jej częścią grzbietową, stawami skokowymi i kolanowymi oraz tułowiem (kręgosłupem). Dzięki temu można przeprowadzić ocenę statyczną i dynamiczną stóp.
 • Plantograf (Plantokonturograf)
  Umożliwia wykonanie odbitki podeszwy stóp na papierze. Na tej podstawie możemy dokładnie zaplanować rozmieszczenie elementów korygujących oraz zaprojektować indywidualne wkładki korygujące. 

Komputerowe badanie stóp pozwala ustalić rozmieszczenie nacisków na podeszwowej stronie stopy, precyzyjnie określić nieprawidłowości w budowie stóp.  Badanie komputerowe w połączeniu z badaniem manualnym przeprowadzonym przez doświadczonego fizjoterapeutę, daje wiarygodne informacje pozwalające dobrać najlepszą metodę leczenia.

Badanie jest bezbolesne i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonywania. Na badanie możesz zgłosić sie do kazdego z naszych gabinetów, po uprzednim zapisie, gdyż na pełne badanie przeznaczamy 30-40 min.